Segling för alla!

OBS! Då Handicat har en öppen planlösning och ytorna är stora kommer vi segla som vanligt. Våra skeppare är aktsamma och följer de riktlinjer som gäller från Folkhälsomyndigheten. Max 12 passagerare/tur. (20210427) Vid ev. ? kontakta oss  0702 16 19 57.

 Välkomna ombord!!

 Stiftelsen Handicat är en ideell stiftelse. Handicat bedriver seglingsverksamhet för personer med funktionsnedsättning (rörelse-, syn-, hörsel- eller utvecklingsstörning). Vill vill bereda möjlighet för personer, oavsett ålder eller funktionshinder att komma ut och segla. Detta med assistans av projektets utbildade besättning. Handicat erbjuder dag-, weekend- och veckoseglingar till olika handikapporganisationer, rehabiliteringsanläggningar och privatpersoner. Handicat målsättning är att stimulera och intressera deltagarna till att gå vidare i friluftslivet, för att så småningom själva ägna sig åt segling på egen hand, nu när de upptäckt att möjligheten finns.


VARFÖR KATAMARAN?

Orsaken till att en katamaran med fler skrov fungerar bra för funktionshindrade, är förstås att de inte lutar när man seglar. Detta innebär att många funktionshindrade med balanssvårigheter, inte har fullt upp med att hålla i sig och har lättare att förflytta sig, och man kan segla och sköta sina uppgifter ombord, såsom att styra, skota, navigera osv. utan att hålla i sig. De har också stora ytor ombord för placering av rullstolar och andra hjälpmedel i sittbrunnen. En båt som anpassats för verksamheten kan fortfarande vara en "normal" segelbåt utan för många specialgjorda ”handikappredskap”.  Båten är försedd med bekväm utrustning såsom rullfock,  el-winchar och elektronisk navigationsutrustning. Utrustning, som idag har blivit standard på många båtar för att underlätta seglingen.

Catamaranen TRT 1200 Racing är 12 m lång och 7,5 m bred. Masten är 17 m och bommen är ca 4 m. Segelställ (storsegel och fock) ca 75 m2 . Utrustad med 6 kojplatser, kök, toalett, två motorer och ramp för ombordstigning. Båten är utrustad med 12v och 220volt.  Besättningen består av erfarna flerskrovseglare .  För mera information, sänd ett mail till info@handicat.se

 

 

Dessa datum är Handicat bokad: (Listan kommer att uppdateras ). Boka segling, klicka här

 

Maj 2021

Juni 2021

Juli 2021

Augusti 2021

September 2021

1722   
 

26 

2 Johan (3)

31

6

 Lindgren (3)

Annedalsgrupp-bostad(5)

Olhe (3)

Markus (1)

35

4 RBU

5 RBU (prel)

1823
11
 Svinninge Marina
(Tomas)
12
Tonusmottagning
(Olle)

27

8  Olivia (9-10)

32

10

Österåker Rotary

36

1924
13 - 23
Medborgarskolan
(KB)

28 
 11 Mista
(Olle)

33

20-22

Zelemo

(Peter Mannerstråle)

37

20

25

29

25 Lönn (3)

34

27-29

Staffan IFAH

(Olle)

38

21

26

30
29 Frida (9)

31 Hazel (6)


35

39

40Partners: Dessa företag stöder Handicats verksamhet:

Svenska Flerskrovsvänner